Hem Nätuppbyggnad Vindmätningar Nätverksservice & underhåll Höghöjdsarbeten Om oss Kontakt & karta Nyheter
 sweden-2.jpg  english-2.jpg

Om oss Historia ISO-9001-2008 ISO-14001-2004 Pressrum Bravida Sverige AB Verksamhetspolicy

byggnads.png

 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

 Svenska Byggnadsarbetareförbundet är facket för alla arbetare inom byggnadsverksamheten. Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggningssektorn. Byggnads är LOs femte största förbund.

 Byggnads har idag cirka 118 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. Omkring 9 000 av dem har ett eller flera förtroendeuppdrag.

 Byggnads uppgift är att ta tillvara medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Förbundet ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati.

 Förbundet arbetar med tre huvuduppgifter: Att förhandla med arbetsgivare och träffa avtal om medlemmarnas löner, arbetstid och andra arbetsvillkor. Att försvara medlemmarnas rättigheter enligt de lagar som gäller på arbetsmarknaden samt att bistå medlemmarna i deras rätt till försäkringsersättning vid sjukdom, olycksfall, ålderdom, rehabilitering och arbetslöshet.

 Byggnads är organiserat i 24 avdelningar, vilka i sin tur är indelade i 248 sektioner. Alla förbundets medlemmar ingår i någon sektion och kan där aktivt arbeta för att påverka och utveckla verksamheten.

 Byggbranschen är beroende av politiska beslut. Byggnads engagerar sig därför i politiken för att bland annat påverka bostadspolitiken och byggbranschens utveckling.

 Byggnads arbetar aktivt och brett med utbildning, information och opinionsbildning, bland annat genom möten, studiecirklar och kurser.

            

 

Företag

© Vertical AB

Box 45 171

104 30 Stockholm, Sweden

Hitta till oss

Offert / Förfrågan

Webbdesign av Insign.se